Brännskade Kompress Cederroth

Cederroth Burn Gel ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid brännskador.
Kylan gör att smärtan och svullnaden minskar och hindrar att skadan går djupare ner i huden.