Andningsmask med backventil Cederroth

Andningsmasken är försedd med backventil.
På plastduken finns tydliga instruktioner för mun-mot-mun-metoden och hur masken ska placeras över den skadades ansikte.
Backventilen signalerar vilken sida som skall placeras upp mot hjälparen respektive ned.